Financování

1. 250.000,- Kč  + 5.000,- Kč smluvní poplatek do 7 dní od podpisu rezervační smlouvy

2. zálohu ve výši ...................,- Kč (20 % z kupní ceny bytu vč. DPH – 250.000,- Kč) zaplatí kupující
do 5 pracovních dnů od podpisu Realizační smlouvy

3. zálohu ve výši ...................,- Kč (30% z kupní ceny bytu vč. DPH) zaplatí kupující do 30 dnů od
provedení změny prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí – zde se již dá čerpat
hypotéční úvěr - zástavní smlouvy

4. zálohu ve výši ...................,- Kč (50% z kupní ceny bytu vč. DPH) zaplatí kupující do 10 dnů ode dne doručení oznámení kupujícímu, že byl vydán kolaudační souhlas na Bytový dům

V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme individuální úpravu splátkového kalendáře dle Vašich finančních možností, přímo v kanceláři klientského centra na adrese třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno.